ŚWIĘTO PATRONA

16 maja 2014 r. odbyła się uroczystość obchodów Święta Patrona  oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia Dywizjonu 303 naszej szkole. Uroczystość prowadził   p. M. Piotrowski, który powitał zaproszonych gości: p. Pawła Klonowskiego –  Wójta Gminy Bobrowo, p. Marka Zakrzewskiego – kierownika Kopalni Kruszywa w Radzikach, p. Mariusza Lewandowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy, p. Grzegorza Jakubowskiego – Komendanta Straży Gminnej w Bobrowie,p. Mieczysława Stachowicza – Radnego Powiatu brodnickiego, p. Danutę Grzyb – Dyrektor Biura Posła na sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego, Bartłomieja Cieczko –Przewodniczącego Komisji Oświaty, p. Wojciecha Kliniewskiego – Radnego Gminy Bobrowo, p. Irenę Czupryńską – Radną Gminy Bobrowo, p. Leonarda Kowalskiego – radnego Gminy Bobrowo, p. Piotra Mazur –  wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bobrowo, p. Agnieszkę Kowalską – Prezesa Stowarzyszenia Aktywna Gmina, p. Andrzeja Płacheckiego – Radnego Gminy Bobrowo, p. Grzegorza Załęskiego – sołtysa wsi Małki, p. Zbigniewa Mey – sołtysa wsi Wymokłe, p. Marię Kwiatkowską  – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynach, p. Grażynę Muzalewską  – bibliotekarza Biblioteki Gminnej w Bobrowie, p. Izabelę Gołembiewską – przewodniczącą Rady Rodziców oraz rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dyrektor J. Jakubowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pamiątkowej tablicy, a szczególne słowa podziękowania skierował do p. Marka Zakrzewskiego, który ufundował naszej szkole obelisk. Ponadto przedstawił, jak ważną rolę w życiu naszej szkoły pełni sztandar i patron szkoły. To właśnie dzięki min. sztandarowi, wychowawcy klas wzmacniają u uczniów uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Od roku, od nadania szkole imienia Dywizjonu 303 i ufundowania z tej okazji sztandaru, na każdym uroczystym apelu uczestniczy poczet sztandarowy.Poza tym dyrektor podsumował Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, w którym uczniowie walczyli o nagrodę Dyrektora Szkoły. I miejsce zajęła Maja Bonikowska, II miejsce – Mateusz Klonowski, na III uklasyfikowała się Klaudia Zabłocka.  Zaproszeni goście, Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski , Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Gmina” i Dyrektor Biura Posła Zbigniewa Sosnowskiego   pogratulowali naszym przedsięwzięciom i podziękowali dyrektorowi, wychowawcom i uczniom za ciekawe i ważne działania patriotyczne, które są wdrażane w naszej społeczności, naszej Małej Ojczyźnie. Na stałe zawisła flaga państwowa na maszcie wraz tablicą pamiątkową z okazji  nadania imienia szkole na placu przed szkołą. Nawet na szkole zostały namalowane symboliczne samoloty, związane z Bitwą o Anglię. Dzień Patrona uświetniły występy uczniów – taniec z szarfami, wykonany przez uczennice kl. VI pod kierunkiem p. A. Kanieckiego  do piosenki „Dywizjon 303” – Czerwonych Gitar oraz układ taneczny do utworu „Walc Kwiatów”- P. Czajkowskiego, zaprezentowany przez uczennice kl. I i III pod kierunkiem M. Jakubowskiej i A. Komorskiej. Ponadto przewodniczący szkoły Adrian Gąsiorowski odczytał ważne informacje i ciekawostki o Dywizjonie 303, przygotowane przez B. Klonowską i M. Piotrowskiego. Ceremonię umiliła tematyczna dekoracja sali w wykonaniu naszych n-li – L. Pietrkiewicz, A. Komorskiej, A. Kanieckiego, M. J. Jakubowskich i bibliotekarki G. Muzalewskiej. Po uroczystościach, odbywających się na sali gimnastycznej, p. dyrektor zaprosił przybyłych gości do uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która znajduje się na dziedzińcu szkoły, tuż obok wzniesionego na święto flagi masztu. Następnie zaproszeni goście oraz uczniowie przeszli na parking, gdzie odbywały się pokazy sprzętu wojskowego 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy. Każdy miał okazję obejrzeć wyposażenie, złożyć broń, a nawet postrzelać z symulatora.

Dzień Patrona wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy był wyjątkowy dla nas wszystkich, był wspaniałą okazją do pokazania, w jaki sposób są kultywowane  wartości patriotyczne w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach. 

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij innym przez: