SZKOŁA PROMUJĄCA PROFILAKTYKĘ ONKOLOGICZNĄ

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Małkach  została wyróżniona certyfikatem i tytułem „Szkoły Promującej Profilaktykę  Onkologiczną” .  Uroczystość wręczenia szkole tytułu odbyła się  26 stycznia 2018 r.  w Centrum  Onkologii im. F. Łukaszczyka  w Bydgoszczy.  Certyfikat i tytuł  „Szkoły Promującej Profilaktykę  Onkologiczną”  odebrała, z  rąk Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  Marka  Gralika    oraz  koordynatora  Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia  dr n. med. Tomasza Mierzwy, nauczycielka matematyki i fizyki Anna Sowińska (liderka i realizatorka  program w szkole).  W ramach realizacji programu  w szkole odbył się konkurs na dowolną  formę literacką promującą profilaktykę onkologiczną  oraz zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Uczennica naszej szkoły z kl. V Maria Słomińska  napisała wiersz  pt. „Nowotwory to potwory”, który również został wyróżniony.

Organizatorami programu  było Centrum Onkologii w Bydgoszczy,  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Celem programu  było promowanie  i popularyzowanie  w szkole zasad Europejskiego Kodeksu Walki  z Rakiem. Otrzymane wyróżnienie jest podsumowaniem długoletniej działalności prozdrowotnej w szkole.

 

 

Udostępnij innym przez: