SZKOLNA OLIMPIADA EKOLOGICZNA

W dniu 10 maja 2013r. odbyła się Szkolna Olimpiada Ekologiczna dla klas IV-VI. Olimpiada obejmowała zagadnienia ekologiczne związane z gminą Bobrowo. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali materiały do nauki. Test składał się z 26 pytań, można było zdobyć maksymalnie 28 pkt..W olimpiadzie brało udział 14 uczniów. Konkurs przeprowadziła p. B. Klonowska – opiekun koła przyrodniczego. Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Mateusz Klonowski kl. IV- 28 pkt.

II miejsce Julia Wolska kl. V- 26,5 pkt.

III miejsce Agnieszka Łęgowska kl. IV – 24 pkt.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.Pozostali uczestnicy: Zuzanna Laskowska, Magdalena Przekaza, Aleksandra Marchelek, Martyna Kulczyńska, Michalina Bronikowska, Klaudia Zabłocka, Maja Bonikowska, Maria Sadowska, Kajeten Pusz, Justyna Trędowska. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodycze.

Szkolna Olimpiada Ekologiczna klas II – III odbyła się 15 maja 2013r. Do konkursu zgłosiło się 8 uczniów . Konkurs przeprowadziła p. A. Komorska. W dniu 16 maja 2013r. przeprowadzono dodatkowy test uzupełniający mający wyłonić spośród 4 uczniów, którzy uzyskali taką samą ilość punktów w teście 3 laureatów.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Miłosz Tamiła kl. III

II miejsce Wiktoria Pusz kl. III

III miejsce Kamila Gumienik kl. III

Pozostali uczestnicy: Jakub Budzanowski, Ola Gołembiewska, Dominik Marchelek, Bartłomiej Marchelek, Agnieszka Bieżuńska.

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki, pozostali uczestnicy dyplomy i słodycze.

Laureaci Szkolnej Olimpiady Ekologicznej kl. II – III i kl. IV – VI będą reprezentować szkołę na Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej, która odbędzie się 12 czerwca 2013r. w Bobrowie.

 

Udostępnij innym przez: