Szkolny i gminny konkurs ortograficzny pod hasłem: ,,MISTRZ ORTOGRAFII’’

W dniu 6 V 2014r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II-III, który miał na celu: podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych, rozwijanie czytania ze zrozumieniem  oraz zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji. Do konkursu zgłosiło się z klasy II – 2 uczniów, z klasy III – 8 uczniów. Uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązywali test na dwóch poziomach: poziom kl. II i poziom kl. III.  Mistrzem ortografii klas II-III naszej szkoły została Ola Gołembiewska kl. III,  natomiast wicemistrzami: Wiktoria Konera kl. III i Jakub Bronikowski kl. II. Brawo!  Na etapie szkolnym konkurs zorganizowały: M. Jakubowska i A. Komorska.

Ponadto Ola Gołembiewska, Wiktoria Konera i  Jakub Bronikowski reprezentowali naszą szkołę na Gminnym Konkursie Recytatorskim  pt. „ … chrząszcz brzmi w trzcinie …” w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu w dniu 21 V 2014 r. Tam Ola pokonała wszystkich uczestników konkursu. Została Mistrzem Ortografii kl. II-III Gminy Bobrowo. Gratulujemy!

Uczniów do konkursu przygotowywały: kl. II – M. Węgrzynowska, kl. III – M. Jakubowska.

Udostępnij innym przez: