SZKOLNY KONKURS ,,MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

Dnia 20 października odbył się szkolny konkurs dla uczniów z klas I-III pt. ,,Mistrz pięknego czytania” Konkurs zorganizowały p. Maria Jakubowska i p. Anna Komorska. Konkurs miał na celu : popularyzację książek i czytelnictwa; propagowanie kultury czytelniczej; popularyzację utworów H.Ch.Andersena; wdrażanie do staranności przekazu językowego oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania  wolnego czasu. Zadaniem konkursowym było przeczytanie przygotowanego wcześniej w/w fragmentu baśni ,,Dziewczynka z zapałkami” w nieprzekraczalnym czasie 2 minut. Kryteria oceny przez jury: dykcja, interpretacja, właściwy dobór tekstu do osoby, ogólne wrażenie artystyczne. Komisja konkursowa przyzna tytuły „Mistrza i Wicemistrza pięknego czytania” oraz wyróżnienia w poszczególnych klasach. Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek podczas apelu.

Udostępnij innym przez: