SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY PLAKAT PT.: ,,100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”.

W ramach lekcji historii w klasach IV-VIII został ogłoszony przez p. Beatę Klonowską konkurs na najpiękniejszy plakat pt.: „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie, plakaty wykonywali na lekcji. Efektem końcowym jest wystawa  prac uczniowskich na głównym korytarzu szkolnym. W swoim założeniu wystawa ma upamiętnić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu było również promowanie idei niepodległości, a także zainteresowanie młodego pokolenia artystów tematyką historyczną, w jaki sposób odbierana jest niepodległość przez młode pokolenie, czyli niepodległość w oczach dziecka.

Najpiękniejsze plakaty wykonali uczniowie:

– Wiktoria Irwan z klasy IV

– Zuzanna Malinowska z klasy V

– Maria Słomińska z klasy VI

– Karolina Pusz z klasy VII

– Julia Romanowska z klasy VIII

Wyróżnieni uczniowie z  rąk opiekuna konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Rok 2018 to nie tylko rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości, ale i święto patriotów. Bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych w dzisiejszych czasach odgrywa szkoła, a w niej nauka historii. Uczniowie za wykonane plakaty otrzymali oceny celujące i bardzo dobre.

 

Udostępnij innym przez: