SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ ORTOGRAFII”

W dniu 26.04.2013r odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny ,, Mistrz Ortografii” dla klas II – III. Konkurs zorganizowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. A. Komorską i p. M. Jakubowską. Celem konkursu było m.in. podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas II – III. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie : P. M.Piotrowski, p. M.Jakubowska, p. A.Komorska. Komisja zgodnie postanowiła przyznać kolejne miejsca następującym uczniom:

I miejsce Miłosz Tamiła kl. III

II miejsce Ola Gołembiewska kl. II

III miejsce Wiktoria Pusz kl. III

Laureaci konkursu będą reprezentować szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym ,,…chrząszcz brzmi w trzcinie…” , który odbędzie się 08.05.2013r. w SP Nieżywięc.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, słodycze a laureaci drobne upominki ufundowane przez organizatorów.

Udostępnij innym przez: