SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM: „ ROZPOZNAJĘ DRZEWA”

W dniu 26 V 2014r. odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klas II-III. Celem konkursu było: podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej,  zastosowanie w praktyce poznanej  wiedzy przyrodniczej, wyrabianie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i liściastych, rozwijanie czytania ze zrozumieniem – rozwiązywanie zagadek oraz kształcenie  logicznego myślenia. Do konkursu zgłosiło się z klasy II – 2 uczniów, a z klasy III – 4 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test na tym samym poziomie, zajmując kolejne miejsca: I miejsce – Wiktoria Konera kl. III, II miejsce – Ola Gołembiewska kl. III, III miejsce – Karolina Laskowska kl.III.  Ta trójka finalistów  będzie reprezentować naszą szkołę na Gminnej  Olimpiadzie Ekologicznej  Gminy Bobrowo w dniu 10 VI 2014r. w Górzeńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs zorganizowały: M. Jakubowska i A. Komorska, a uczniów do konkursu przygotowywały: kl. II – M. Węgrzynowska, kl. II-III – M. Jakubowska.

Udostępnij innym przez: