SZLAKIEM ZABYTKÓW W GMINIE BOBROWO

W dniu 5 czerwca 2023 klasa VI z  naszej szkoły pod opieką p. Beaty Klonowskiej odwiedzała wyznaczone na mapie miejsca z oznakowanymi zabytkami w gm. Bobrowo. Uczniowie zbierali informacje, fotografowali  zabytki i przedstawili prezentację multimedialną innym uczestnikom wyprawy podczas XV Dnia Ochrony Zabytków w gm. Bobrowo. W tym roku teren gminy podzielono na dwie trasy. Pierwsza z nich skupiła się wokół Bobrowa, a pokonywali ją  nasi uczniowie oraz SP Kruszyny i SP Nieżywięć  wraz z opiekunami. Na ich szlaku zabytków stał kościół parafialny i budynek plebanii w Bobrowie, park podworski, obelisk ku czci Jana Zumbacha, grodzisko wczesnośredniowieczne, obelisk ku czci żyjącej tu kiedyś i zmarłej ludności ewangelickiej , Pieta – pomnik ku czci poległych mieszkańców Gminy Bobrowo w I wojnie światowej na cmentarzu parafialnym w Bobrowie. Młodzież odwiedziła również znajdującą się na cmentarzu parafialnym w Bobrowie mogiłę zastrzelonego w Wichulcu 27 września 1943 roku przez patrol niemiecki Zygmunta Piotrowskiego. Na koniec autobus dowiózł uczniów do kościoła parafialnego w Grzybnie i do Wichulca, słynącego z dworu i dębu „Karwat” oraz do zespołu dworsko-parkowego w Słoszewach. Następnie dodatkowo udaliśmy się do nowej kaplicy w Małkach. Po drodze zatrzymaliśmy się przy pomniku pomordowanych Żydówek w Małkach. Po powrocie z wycieczki młodzież mogła poczęstować się przygotowanymi kiełbaskami oraz napojami. Na zakończenie p. Michał Krasucki ( sekretarz gminy i z-ca wójta) wręczył podziękowania oraz książki dla uczestniczących szkół.

Udostępnij innym przez: