TEST KOMPETENCJI TRZECIOKLSISTÓW

Dnia 12 V 2017r. uczniowie klasy trzeciej przystąpili do napisania pierwszego w życiu bardzo ważnego sprawdzianu. Napisali Test Kompetencji Trzecioklasisty przeprowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Test był pisany w dwóch częściach:  pierwsza część polonistyczno-społeczno-przyrodnicza, a druga matematyczna.

Udostępnij innym przez: