TYDZIEŃ DYSLEKSJI W SZKOLE

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w szkole w dniach 7-14 października zostaną podjęte następujące działania:

na holu szkoły zostanie umieszczona gazetka pt. ,,Sławni dyslektycy” oraz postery dot. dysleksji i logopedii;

spotkanie z Andersenem – czytanie baśni przez zaproszonych gości:

7 X godz. 8.15- wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski,

8 X godz. 10.15-dyrektor szkoły Jan Jakubowski,

9 X godz. 8.15-przewodnicząca Rady Gminy M. Repeczko – Żukowska,

10 X godz. 8.15-bibliotekarka G. Muzalewska,

11 X godz. 10.15-polonista Marek Piotrowski;

warsztaty dla rodziców uczniów ze SPE „Dysleksja. Wady wymowy – dobre praktyki”- 9 X 2013,  godz. 16.00;

spotkanie pracownika PPP w Brodnicy z rodzicami- 13 XI 2013,godz. 16.00.

Uwieńczeniem projektu Świadomości Dysleksji będzie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i literackiego dotyczącego baśni. Koordynatorami szkolnymi projektu Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji są M. Jakubowska i A. Komorska.

Udostępnij innym przez: