Tydzień mózgu w klasie ósmej.

Z okazji Światowego Tygodnia Mózgu  uczniowie klasy 8 obejrzeli filmy poświęcone zmysłom człowieka. Dowiedzieli się, że   wszystko co wiemy o świecie zewnętrznym opiera się na tym co pochodzi z naszych zmysłów.

Zmysły człowieka to zdolność do odbierania rozmaitych bodźców za pośrednictwem odpowiednich receptorów, połączonych drogami nerwowymi z mózgiem. Podstawowe zmysły wyróżniane u człowieka to wzrok, węch, słuch, dotyk oraz smak. Dzięki nim człowiek jest w stanie odbierać otaczającą go rzeczywistość, reagować na bodźce zewnętrzne i sprawnie funkcjonować.

Zmysły nie działają zupełnie niezależnie od siebie i np. to co widzimy często wpływa na to co słyszymy, a to co słyszymy na to co czujemy. Zajęcia przygotowała p. A.Sowińska.

Udostępnij innym przez: