Tydzień mózgu w klasie drugiej

  • Z okazji dnia tygodnia mózgu p. Małgorzata Węgrzynowska przeprowadziła ćwiczenia równoważne z uczniami klasy drugiej.  Zabawa w „Ciuciu-babkę” .Dziewięć ćwiczeń wzmacniających mózg:
  • Następnie klasa wysłuchała słuchowiska pt. “Sen Alicji, czyli jak działa mózg?’ Co było powodem do dyskusji, podczas której padły odpowiedzi na pytania: O czym był sen Alicji? Co robiły narządy? Kto pogodził te narządy? Jaką rolę pełni mózg człowieka?
  • Dużym zainteresowaniem cieszył się także film pt.: „Jak działa mózg?”, do którego zostały wykonane ćwiczenia: Rysowanie i pisanie prawą i lewą ręką- porównywanie rysunków i pisma- określanie dominującej półkuli mózgu oraz nazywanie części ciała człowieka na podstawie modeli, schematów i ilustracji.
  • Następnie dla usprawnienia pracy został włączony ruch – cała klasa tańczyła do dźwięków muzyki:
  • Zajęcia zakończone zostały spacerem po najbliższej okolicy-dotleniamy nasz organizm.

Pani Małgorzata poprowadziła także lekcję z klasą 7 na temat zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego- na podstawie której uczniowie sporządzili notatkę graficzno-słowną jako formę zapamiętywania najistotniejszych informacji.

Udostępnij innym przez: