Udział uczniów w konkursie czytelniczym.

Dnia 10 grudnia uczniowie klasy I i II wzięli udział w konkursie czytelniczym pt. ,, Świat wierszy Jana Brzechwy”, którego organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy. Szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Tamiła kl. I, Maria Słomińska kl. II, Anna Wolska kl. II. Dzieci redagowały pozdrowienia, recytowały wiersz J. Brzechwy oraz rozpoznawały rekwizyty i fragmenty wierszy poety. Uczniów do konkursu przygotowały : A. Komorska i M. Jakubowska.

Udostępnij innym przez: