Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych- historia zapisana w nazwiskach

„Tak oto właśnie pisze się historię.”

Voltaire

W dniu 20 V 2019 r. dyrektor szkoły  Jan Jakubowski w obecności uczniów odsłonił trzy tablice pamiątkowe, na których zostali uwiecznieni dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły od roku 1945 do chwili obecnej. Postery zostały umieszczone na szkolnym korytarzu w pawilonie. Uczniowie w ciekawy sposób mogą zapoznać się z historią szkoły zapisaną w nazwiskach. Sprawdzić, od którego roku pracują obecni nauczyciele, a rodzice przypomnieć sobie osoby pracujące w szkole, kiedy byli uczniami tej szkoły, powspominać swoje czasy szkolne. Dużą ciekawostką są zamieszczeni na tablicach pracownicy naszej placówki zaraz po wojnie. Historię pracowników naszej szkoły przygotowali: sekretarz szkoły Natalia Kopaczewska i dyrektor Jan Jakubowski. Źródłami informacji były kroniki szkolne, dokumenty w sekretariacie i archiwum.

Administracja tablice

dyrektorzy

NAUCZYCIELE

Udostępnij innym przez: