UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

W dniu 02.09. o godz. 8.00 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach, rozpoczęli kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Adrian Gąsiorowski, przywitał wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne , dyrekcję szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Bobrowo – p. Pawła Klonowskiego i  przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo- p. I. Czupryńską i p. W. Kliniewskiego . Następnie głos zabrał  dyrektor Jan Jakubowski, który powitał wszystkich serdecznie i życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Pan dyrektor przypomniał, że 01.09. to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego ale również   rocznica  wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawkę zdjęć  pt. ,,74 rocznica wybuchu II wojny Światowej”, którą można zobaczyć na korytarzu szkoły. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów,  nauczycieli oraz rodziców skierował Wójt  Paweł Klonowski. Życzył wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji  z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Pan wójt przedstawił również krótką charakterystykę zrealizowanych  inwestycji. Najmłodsi uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez starszego kolegę, przewodniczącego SU Adriana Gąsiorowskiego. Po czym  uczniowie klasy I otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.


Udostępnij innym przez: