UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W dniu 01.09. o godz. 7.45 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2014/2015. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Wiktoria Pusz, przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne  i  dyrekcję szkoły. Życzyła koleżankom i kolegom sukcesów w nowym roku szkolnych.  Następnie głos zabrał  dyrektor Jan Jakubowski, który powitał wszystkich serdecznie uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości:  przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo- p. P. Mazur p. I. Czupryńską oraz sołtysa wsi Małki p. G. Załęskiego . Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości  i umiejętności. Pan dyrektor przypomniał, że 01.09. to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale również   rocznica  wybuchu II Wojny Światowej. Minutą ciszy uczczono 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawę zdjęć  pt. ,,75 rocznica wybuchu II wojny światowej”, którą można zobaczyć na korytarzu szkoły. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów,  nauczycieli oraz rodziców, odczytany został list od wójta gminy Bobrowo. Pan wójt Paweł Klonowski życzył wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji  z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Najmłodsi uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez starszą koleżankę, przewodniczącą SU Wiktoria Pusz. Pierwszoklasiści otrzymali darmowe podręczniki, które przygotowało dla nich Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Udostępnij innym przez: