UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W dniu 01.09.2016r. o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2015/2016. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Wiktoria Konera , przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły. Życzyła koleżankom i kolegom sukcesów w nowym roku szkolnych. Następnie głos zabrał dyrektor Jan Jakubowski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości: wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego, przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo- p. I. Czupryńską, p. M. Zabłockiego, p. A. Dombrowskiego oraz sołtysów wsi Małki p. G. Załęskiego oraz Wymokłe- Słoszewy p. A. Prokopowicz, Prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina p. A. Kowalską, Przewodniczącą Rady Rodziców p. I. Gołembiewską i radnego Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy p. P. Mazur. Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Pan dyrektor przypomniał, że 1. wrzesień, to również rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Minutą ciszy uczczono 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawę upamiętniającą to wydarzenie. Następnie pan wójt życzył wszystkim uczniom wiele radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Najmłodsi uczniowie, rozpoczynający naukę w klasie I, zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez przewodniczącą SU. Pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij innym przez: