UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 4 września o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego – Karolina Pusz , przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły. Życzyła koleżankom i kolegom sukcesów w nowym roku szkolnych. Następnie głos zabrał dyrektor Jan Jakubowski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości:  przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo- p. I. Czupryńską, p. M. Zabłockiego  oraz sołtysów wsi Małki p. G. Załęskiego oraz Wymokłe- Słoszewy p. A. Prokopowicz,  Przewodniczącą Rady Rodziców p. I. Gołembiewską  Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Pan dyrektor przypomniał, że 1. wrzesień, to również rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Minutą ciszy uczczono 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawę upamiętniającą to wydarzenie. Następnie pan wójt życzył wszystkim uczniom wiele radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Najmłodsi uczniowie, rozpoczynający naukę w klasie I, zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez z-ca przewodniczącej SU. Pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: