UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dnia 3 września o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego – Maria Słomińska , przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły. Życzyła koleżankom i kolegom sukcesów w nowym roku szkolnych. Następnie głos zabrał dyrektor Jan Jakubowski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości:  przedstawiciela Rady Gminy Bobrowo oraz sołtysa wsi Tylice p. A. Dombrowskiego, sołtys wsi Chojno p. Z. Stefańską,  Przewodniczącą Rady Rodziców p. I. Gołembiewską.  Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Pogratulował nauczycielom, którzy uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego p. A. Kaniecki oraz nauczyciela dyplomowanego p. B. Klonowska oraz z okazji jubileuszu 30 lat pracy p. H. Dec i 35 lat pracy p. M. Węgrzynowskiej.   Najmłodsi uczniowie, rozpoczynający naukę w klasie I, zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez  przewodniczącą SU. Pierwszoklasiści otrzymali upominki chusty . Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

Udostępnij innym przez: