UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 2 września o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.Dyrektor szkoły p.Jan Jakubowski  serdecznie powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości:  Radną Gminy Bobrowo p. K. Zonakowską,  Przewodniczącą Rady Rodziców p. I. Gołembiewską.  Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Pogratulował  uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego p. A. Sowińskiej. Następnie p. Marek Piotrowski odczytał list z życzeniami na nowy rok szkolny, od p. Pawła Klonowskiego – Wójta Gminy Bobrowo.  Najmłodsi uczniowie, rozpoczynający naukę w klasie I, zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez  przewodniczącą SU- Weronikę Tamiła. Pierwszoklasiści otrzymali upominki – chusty.

 

Udostępnij innym przez: