Uroczystość X – lecia nadania szkole imienia i sztandaru – relacja Telewizji Eltronik

Dnia 17 maja 2023 r. świętowaliśmy X Rocznicę Nadania Szkole imienia Dywizjonu 303 oraz Sztandaru.  Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia, prowadzący uroczystość  p. M. Piotrowski, w imieniu dyrektora szkoły p. Katarzyny Malinowskiej-Wituły, oficjalnie powitał zaproszonych gości: p. Marię Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, p. Annę Sawicką – Kujawsko-Pomorskiego Starszego Wizytatora, p. Pawła Klonowskiego –  Wójta Gminy Bobrowo, p. Bernadetę Krasucką – Kierownika Referatu Oświaty Gminy Bobrowo, p. Piotra Mazura – Radnego Powiatu Brodnickiego, p. Ryszarda Włodarczyka  –  Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowo, Radnych Gminy Bobrowo: Grzegorza Adamskiego, Konstantego Jamrożego, Alinę Prokopowicz, Marcina Szmeichla, Władysława Szulca, Daniela Wierzchowskiego, Adama Ziółkowskiego, Kamilę Zonakowską, Plutonowego Krzysztofa Detmera Reprezentanta Dowódcy J. W. z Brodnicy oraz Reprezentantów 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy, p. Agnieszkę Kowalską –Prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina, księdza Sławomira Witkowskiego, p. Beatę Zakrzewską- prezes  oddziału ZNP w Brodnicy, p. Sławomira Linettej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowie, p. Bożenę Grelę – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drużynach, p. Aleksandrę Kotas – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu, p. Marię Linettej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynach, p. Jana Jakubowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, inicjatora nadania szkole patrona i sztandaru, p. Annę Leśniewską  – Bibliotekarkę Biblioteki Publicznej w Małkach, współorganizatora uroczystości, p. Dorotę Topolewską – Przewodniczącą Rady Rodziców, Sołtysów i Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich, Chórek działający przy Kaplicy w Małkach prowadzony przez Sylwię Świeczkowską-Zając, Macieja Czupryńskiego, Rafała Jakubowskiego, Telewizję Kablową Eltronik, uczniów oraz rodziców, uczniów oraz rodziców pochodzących z Ukrainy, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem p. dyrektor szkoły, w  którym zwróciła uwagę na słuszność decyzji poprzednika o nadaniu szkole imienia „Dywizjonu 303” oraz sztandaru, gdyż dzięki temu szkoła zyskała nową tożsamość, stała się szkołą z tradycjami. Zwróciła uwagę na to jak ważny jest dla naszej społeczności szkolnej nasz patron co pokazaliśmy angażując się całym zespołem w przygotowanie tej uroczystości. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali wspaniałego patrona, p. Jan Jakubowski opowiedział o kulisach nadania szkole imienia i sztandaru.

W dalszej części obchodów:

  • Uczniowie klasy III przygotowani pod kierunkiem p. Marii Jakubowskiej zatańczyli Poloneza,  
  • Chórek prowadzony przez p. Sylwię Świeczkowską-Zając, p. Macieja Czupryńskiego, p. Rafała Jakubowskiego zaśpiewał piosenki: Warszawiankę, Deszcz jesienny deszcz, Serce w plecaku oraz Biały krzyż,
  • Uczennice klasy VIII przygotowywane pod kierunkiem p. Beaty Klonowskiej i p. Arkadiusza Kanieckiego zatańczyły taniec z flagami oraz taniec do muzyki Lovely Billie Eilish,
  • Magdalena Klonowska zaśpiewała piosenkę Alicji Majewskiej „Być kobietą”, Zuzanna Lenkiewicz piosenkę zespołu Tabb @sound N Grace „Nadzieja” uczennice przygotowała p. Beata Klonowska,
  • Uczniowie klasy II przygotowani przez p. Małgorzatę Węgrzynowską zaprezentowali taniec współczesny,
  • Magdalena Klonowska zwyciężczyni konkursu na prezentację organizowanego przez panie Lenę Pietrkiewicz i Annę Sowińską przedstawiła prezentację multimedialną o Dywizjonie 303,
  • Został rozstrzygnięty konkurs „Ekosamolot” zorganizowany przez panie Annę komorską i Lenę Pietrkiewicz.

Uwieńczeniem uroczystości było zaprezentowanie sprawozdania filmowego ze  spotkania delegacji z Małek z zespołem Elektryczne Gitary. Podczas spotkania członkowie zespołu złożyli autografy pod drukiem wielkoformatowym hymnu szkoły, odpowiedzieli na pytania uczniów, zaśpiewali piosenkę „Dywizjon 303” oraz pozdrowili społeczność obecną na uroczystości. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia oraz jego organizatorem była p. Dyrektor Katarzyna Malinowska-Wituła.

Po uroczystościach odbywających się na sali gimnastycznej nastąpiło odsłonięcie druku wielkoformatowego hymnu szkoły – piosenki „Dywizjon 303” Elektrycznych Gitar z autografami członków zespołu. Do przecięcia wstęgi p. Marek Piotrowski w imieniu p. dyrektor Katarzyny Malinowskiej-Wituły zaprosił p. Marię Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, p. Pawła Klonowskiego – Wójta Gminy Bobrowo, p. Dorotę Topolewską – Przewodniczącą Rady Rodziców oraz uczennicę Martynę Nowakowską – Zastępcę Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Pomysłodawcą druku wielkoformatowego była p. dyrektor Katarzyna Malinowska-Wituła. Podczas przygotowywania pliku do wydruku p. dyrektor konsultowała się z p. Markiem Piotrowskim.

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na piknik pełen atrakcji. Atrakcje dla dzieci ufundował p. Paweł Klonowski – Wójt Gminy Bobrowo, żywność przygotowana została przez KGW z Małek, Chojna i Tylic. Ciasta upieczone zostały przez rodziców. W organizacji pomogła Rada Rodziców, pracownicy gminy, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni SP Małki oraz rodzice i uczniowie.

Relacja Telewizji Eltronik z obchodów X – lecia nadania Szkole Podstawowej w Małkach imienia Dywizjonu 303
Relacja Telewizji Eltronik z części artystycznej
Udostępnij innym przez: