UWAGA

Szanowni rodzice!

Organ prowadzący Szkołę informuje, że w drugim semestrze nie będzie zmiany  godzin dowożenia w naszej szkole. Podjęto próby ustalenia innych godzin kursów, ale w związku z tym, że autobus obsługuje kilka szkół zmiana w jednej szkole dezorganizuje pracę we wszystkich szkołach.

Z poważaniem

Jan Jakubowski

Dyrektor szkoły

Udostępnij innym przez: