V ROCZNICA NADANIA IMIENIA I SZTANDARU

Dnia 17 maja 2018 r. odbyła się V Rocznica Nadania Szkole imienia Dywizjonu 303 oraz Sztandaru.  Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia, prowadzący uroczystość  p. M. Piotrowski, w imieniu dyrektora szkoły p. Jana Jakubowskiego, oficjalnie powitał zaproszonych gości: p. Marię Mazurkiewicz KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA  OŚWIATY,  p. Zbigniewa Sosnowskiego – posła na sejm RP, p. Pawła Klonowskiego –  Wójta Gminy Bobrowo, p. Piotra Boińskiego  Starostę  Brodnickiego, p. Mirosława Sobiech  –  Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowo,  kpt Zbigniewa Mućkę  – 4 Pułk Chemiczny z Brodnicy,  policję reprezentowaną przez  aspiranta sztabowego  Romana Kamińskiego ,  straż pożarną z Brodnicy reprezentowaną  przez  kpt Tomasza Banasika, IPN –reprezentowany przez  p.  Piotra Wiejaka, p. Michała Krasuckiego – Sekretarza Gminy Bobrowo, p. Bernadetę Krasucką – kierownika referatu oświaty, p. Mieczysława Stachowicz -radnego Powiatu Brodnickiego,  p. Leonarda Kowalskiego – który, występował w imieniu prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina- p. Agnieszki Kowalskiej, księdza Sławomira Witkowskiego, p. Grażynę Wysocką- prezes  oddziału ZNP w Brodnicy, p.  Barbarę Malinowską – Bank Spółdzielczy w Brodnicy, p. Irenę Czupryńską i p. Mirosława Zabłockiego – radnych  Gminy Bobrowo, p. Sławomira Linettej- Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowie, p. Kamilę Sobiech – Dyrektor   Szkoły Podstawowej w Drużynach, p. Dorotę Sikorską  – Koordynatora ds. Kultury w GOK Bobrowo, p. Annę Jamroży – kierownika Biblioteki Gminnej, p. Grażynę Muzalewską  – bibliotekarza biblioteki gminnej, p. Izabelę Gołembiewską – przewodniczącą Rady Rodziców ,  p. Grzegorza Załęskiego – sołtysa wsi Małki, p. Alinę Prokopowicz- sołtys wsi Wymokłe, oraz rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektora szkoły, w  którym zwrócił uwagę na wartości patriotyczne oraz historyczne, jakie są wpajane, dzięki tak wyjątkowemu patronowi,  naszym uczniom już od najmłodszych lat. Zaznaczył, że  nasza szkoła od pięciu lat nie jest już bezimienną szkołą, z adresem do korespondencji, ale szkołą z godnym do naśladowania patronem, sztandarem, szkołą z tradycjami i  swoim logo. Szkołą wyróżniającą w środowisku lokalnym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali wspaniałego patrona, szkoły na wysokim poziomie i wspaniałej uroczystości.

W dalszej części obchodów dziewczynki kl. I i II zaprezentowały balet ,,Taniec motyli”, a uczennice kl. V-VI układ akrobatyczny.  Tańce zostały przygotowane przez nauczycieli: p. Marię Jakubowską, p. Annę Komorską i p. Arkadiusza Kanieckiego.

Atrakcją uroczystości  był występ absolwentki szkoły p. Hanny Załęskiej „Hania Carmen”- tancerki i wokalistki zespołu Don Wasyl  wraz z muzykami. Nasza była uczennica urzekła nas swoim wspaniałym  tańcem, śpiewem oraz pięknym, wielobarwnym, cygańskim strojem. Przepięknie został zagrany na klarnecie „Czardasz Cygański”.  Takiego koncertu na żywo w naszej szkole jeszcze nie było.

Uwieńczeniem uroczystości było zaprezentowanie pokazu multimedialnego, przybliżającego historię  lotnictwa oraz Dywizjonu 303, przygotowana przez pracownika IPN  z Bydgoszczy p. Piotra Wiejaka

Po uroczystościach odbywających się na sali gimnastycznej p. dyrektor Jan Jakubowski zaprosił przybyłych gości oraz uczniów na dziedziniec szkoły, gdzie wspólnie z przewodniczącą SU – Karoliną Laskowską,  dokonali uroczystego odsłonięcia tablic z informacjami o samolotach, na których latali piloci Dywizjonu 303.

Pamiątkową fotorelację przygotowali rodzice p. Izabela i Kamil Majkowscy ,,MAJKOWSCY FOTO & VIDEO”

Udostępnij innym przez: