VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,TUWIMIADA”

W dniu 27 marca odbył się  VIII Gminny Konkurs Recytatorski ,,TUWIMIADA” zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: M. Jakubowską i  A. Komorską ze SP Małki oraz bibliotekarkę G. Muzalewską. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski.  W konkursie udział wzięło 27 uczniów klas 0-III z wszystkich szkół podstawowych terenu gminy Bobrowo. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Włodarczyk, Radni Gminy : p. Przemysław Szostakowski, p. Kamila Zonakowska, p. Alina Prokopowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca KGW Małki-Wymokłe p. Izabela Gołembiewska. Mali artyści w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali twórczość Juliana Tuwima. Jury w składzie:   M. Krasucki – sekretarz Gminy Bobrowo, J. Jakubowski – dyrektor SP Małki, A. Jamroży- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie,  A. Kowalska – prezes Stowarzyszenia ,,Aktywna Gmina”, koordynator ds. kultury GOK w Bobrowie p. Dorota Sikorska. Komisja musiała podjąć trudną decyzję w kwestii przyznania nagród.  W rezultacie wręczono  wyróżnienia: w kategorii klas 0 dla Aleksandry Wydźgowskiej SP Małki i Kacpra Kotewicza SP Drużyny, w kategorii kl. I- III: Zuzanny Rulko SP Bobrowo i Łucji Uniatowskiej SP Kruszyny. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria kl. 0:

I m-ce- Trzebiatowska Ilona SP Małki

II m-ce- Panek Julia SP Nieżywięć

III m-ce – Przeździenkowska Maja SP Bobrowo

Kategoria kl.I-III

I miejsce  Zofia Wdźgowska  SP Małki,

II miejsce Piotrowska Zuzanna SP Kruszyny

III miejsce Jarosz Kalina SP Drużyny

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu podziękowania od organizatorów. W trakcie  konkursu  uczniowie kl. I  i II naszej szkoły pokazali inscenizację  ,,Rzepki na wesoło” J. Tuwima. Nagrody i słodycze ufundowali:  Wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie, Filia w Małkach p. Grażyna Muzalewska.

Udostępnij innym przez: