WIECZÓR PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ W MAŁKACH

W niedzielę, 14 listopada 2021 o godz. 16.00 na hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach odbył się wieczór pieśni i poezji patriotycznej. To wyjątkowe spotkanie dla miejscowej społeczności otworzyli : p. dyrektor szkoły Katarzyna Malinowska- Wituła i ks. proboszcz Sławomir Witkowski. Okolicznościową przemowę wygłosił również wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski. Przed publicznością zaprezentowali się uczniowie z klasy V, VI, VII naszej szkoły,  pod opieką nauczycielki historii p. Beaty Klonowskiej. W trakcie wieczoru nie zabrakło wielu wzruszających interpretacji wierszy oraz utworów muzycznych o tematyce patriotycznej i religijnej. Zgromadzonym widzom bardzo podobała się animacja historyczno-taneczna w wykonaniu uczennic z klasy VII.

Podczas wieczoru poezji ze swoim repertuarem wystąpiła schola parafialna: ,, Chór Aniołów” z Małk pod batutą p. Sylwii Świeczkowskiej-Zając i p. Macieja Czupryńskiego. W chórku młodzieżowym śpiewają uczniowie z klas młodszych i starszych naszej szkoły.

Tego wieczoru swój występ artystyczny zaprezentował również chór parafialny z Mszana pod kierunkiem ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego, długoletniego inicjatora wieczorów poezji w naszej parafii.  Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja p. Wojciecha Żbikowskiego o historii Małk i parafii Mszano. Na ten wyjątkowy wieczór panie z Koła Gospodyń Wiejskich Małki-Wymokłe przygotowały swojskie ciasto i zadbały o miłą atmosferę.  Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła aktorów długimi i gromkimi brawami. Było to bardzo miłe i podnoszące na duchu spotkanie.

Udostępnij innym przez: