Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowanie

W tym roku 22 finał WOŚP miał miejsce 12 stycznia. Hasło tegorocznej zbiórki to „Na ratunek”, a zebrana kwota została przekazana na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, aktywnie uczestniczyli w akcji, której szkolnymi koordynatorami byli pan Marek Piotrowski i pani Lena Pietrkiewicz. Na potwierdzenie swojego udziału dzieci otrzymały imienne dyplomy z zebranymi kwotami. Należy dodać, iż wśród wolontariuszy, którzy otrzymali nagrody za zebranie jak największej kwoty pieniędzy, znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Mateusz Klonowski, Bartłomiej Kwiatkowski, Agnieszka Łęgowska oraz Justyna Trędowska. Co więcej, Mateusz Klonowski był wolontariuszem ,który zgromadził  najwięcej w całej naszej gminie. Wszystkim uczestnikom akcji gratulujemy!

Udostępnij innym przez: