WIELKI DZIEŃ DLA NASZEJ SZKOŁY

17 maja 2013 r. odbyła się uroczystość nadania Naszej szkole imienia Dywizjonu 303 oraz przekazanie  i poświęcenie  Sztandaru. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia prowadzący uroczystość  p. M.Piotrowski oficjalnie powitał dostojnych gości  : p.  Zbigniewa Jaguszewskiego , który reprezentował  KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA  OŚWIATY, p. Zbigniewa Sosnowskiego – posła na sejm RP,p.Józefa Miturę  – prezesa BS w Brodnicy,p.Pawła Klonowskiego –  Wójta Gminy Bobrowo,p.Stanisława Czajkowskiego , który  reprezentował STAROSTĘ  BRODNICKIEGO,p.Marię Żukowską – Repeczko –  Przewodniczącą Rady Gminy Bobrowo,p.Irenę Białowicz  – Skarbnika Gminy Bobrowo,p.Michała Krasuckiego – Sekretarza Gminy Bobrowo ,p.Bernadetę Krasucką – kierownika referatu oświaty, p.Mieczysława Stachowicz -radnego Powiatu Brodnickiego,p.Krzysztof Miętkiewicz, który reprezentował Komendanta Policji w Brodnicy ,p. Grzegorza Jakubowskiego – komendanta Straży Gminnej w Bobrowie,p. Bartłomieja Cieczko –Przewodniczącego Komisji Oświaty,p.Wojciecha Kliniewskiego – Radnego Gminy Bobrowo,p. Irenę Czupryńską – Radną Gminy Bobrowo,p. Leonarda Kowalskiego – radnego Gminy Bobrowo,p.Piotra Mazur –  Radnego Gminy Bobrowo,p.Agnieszkę Kowalską – Prezesa Stowarzyszenia Aktywna Gmina, Księdza Sławomira Witkowskiego,p. Andrzeja Płacheckiego – Radnego Gminy Bobrowo,p. Grzegorza Załęskiego – sołtysa wsi Małki,p.Marię Kwiatkowską  – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynach, p. Iwonę Kosobucką  – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu, p. Annę Agacką – Dyrektor   Szkoły Podstawowej w Drużynach,p.Katarzynę Nadolską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowie,p. Dorotę Sikorską  – Kierownika GOK Bobrowo, p.Annę Jamroży – Kierownika Biblioteki Gminnej,p.Grażynę Muzalewską  – bibliotekarza biblioteki gminnej,p. Izabelę Gołembiewską – przewodniczącą Rady Rodziców oraz rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Aktu nadania imienia szkole dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowo p. M. Żukowska – Repeczko , która odczytała stosowną uchwałę, następnie przekazała akt p. Dyrektorowi, uroczyście oznajmiając, że z tą chwilą Szkoła Podstawowa w Małkach nosi imię Dywizjonu 303. Kolejnym ważnym momentem było uroczyste  poświęcenie sztandaru przez Księdza S. Witkowskiego. Po poświęceniu przedstawiciele rodziców p. M. Malinowska, p. A. Wolski, p. K. Kulczyńska przekazali sztandar p. Dyrektorowi.Z wielkim szacunkiem  i pieczołowitością p. dyr. Jan Jakubowski przejął od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom.Uczniowie, przejmując sztandar, przyrzekli go czcić, strzec jego honoru i pracować na dobre imię szkoły. Uczniowie, reprezentanci klas 0 -VI złożyli uroczyste ślubowanie. Po czym poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły. Następnie głos zabrali honorowi goście. Podczas uroczystości zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca historię szkoły w Małkach, przygotowana przez  p. B. Klonowską a odczytana przez ucznia kl. IV M. Klonowskiego oraz występ orkiestry pod batutą p. B. Grela składającej się z uczniów kl. IV , V i VI. Po uroczystościach odbywających się na sali gimnastycznej p. Dyrektor zaprosił przybyłych gości do obejrzenia wystawy poświęconej Dywizjonowi 303 wyeksponowanej w świetlicy szkolnej oraz do obejrzenia tablicy pamiątkowej znajdującej się na korytarzu szkoły i wpisu do księgi gości.

W podziękowaniu  Fundatorom  Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Małkach

v Zbigniew Sosnowski  – poseł na sejm RP

v  Paweł Klonowski  – Wójt Gminy Bobrowo

Mieczysław Stachowicz –Radny Powiatu Brodnickiego

Józef Mitura –Prezes Banku  Spółdzielczego  w Brodnicy

v Piotr Mazur  – Radny  Gminy Bobrowo

v Andrzej Płachecki – Radny Gminy Bobrowo

Piotr Sokołowski  – Gospodarstwo Rolne Słoszewy 

Teresa i Mirosław Zabłoccy

v Czesław Mrozowski 

v Jarosław Mrozowski – absolwent   

v Katarzyna i Jarosław Łęgowscy – absolwent

Grażyna Wiśniewska – Mazur

v Marcin Krajewski – NEO SYSTEM 

v Zofia i Andrzej Mey – absolwent

v Rada Sołecka wsi Małki   

Stanisław Zągól – Bryza

v Marzena i Andrzej Milewscy – Magnolia

v Leszek Wydźgowski – absolwent

v Damian Wydźgowski – absolwent

Agnieszka i Łukasz Łęgowscy – absolwent

v Małgorzata  i Piotr Zonakowscy – absolwent

v  Violetta Staniszewska – VIOLA

v Nauczyciele :

  • Jan Jakubowski – dyrektor szkoły
  • Anna Komorska ,
  • Maria Jakubowska,
  • Beata Klonowska
  • Lena Pietrkiewicz,
  • Arkadiusz  Kaniecki,
  • Marek Piotrowski ,
  • Hanna Dec
  • Natalia Kopaczewska –sekretarz

v Wojciech Kliniewski –

Kamila Kulczyńska  – absolwent

v Czesław  Florkiewicz

v Ilona i  Kornel Świgońscy 

v  Alina i Józef  Prokopowicz

Katarzyna Malinowska – absolwent

Rafał Kliniewski – absolwent

v  Rada Rodziców  – 2012/2013

Z okazji tak podniosłej uroczystości został wydany folder szkoły przygotowany przez : p. M.Jakubowską, P. J. Jakubowskiego, p. M. Piotrowskiego, p. L. Pietrkiewicz, p. A. Komorską.

Uroczystość uświetniły dekoracje wykonane przez p. M. Jakubowską, p. L. Pietrkiewicz, p. A. Komorską, p. B. Klonowską, p. G. Muzalewską, p. J. Jakubowskiego, P. M.Piotrowskiego, p. T. Skierkowskiego.W pawilonie wykonana została  okolicznościowa dekoracja z okazji nadania sztandaru i imienia naszej szkole. Dekorację wykonała p. M. Węgrzynowska z samorządem uczniowskim.

Udostępnij innym przez: