WIGILIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

W czwartek 20 grudnia  odbyła się wigilia dla uczestników Świetlicy Środowiskowej w Małkach. Spotkanie wigilijne zorganizował  M. Piotrowski przy pomocy G. Muzalewskiej oraz rodziców I. Gołembiewskiej i  R. Bonikowskiej. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli  ks. proboszcz parafii S. Witkowski i dyrektor szkoły J. Jakubowski. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem,  spożywali wigilijne potrawy, wspólne śpiewali kolędy. Dzieci odwiedził Mikołaj, pozostawiając upominki pod choinką. Na zajęcia uczęszcza 45 dzieci, każde dziecko otrzymało paczkę ufundowaną przez Urząd Gminy w Bobrowie.

Udostępnij innym przez: