WIGILIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Podobnie jak w poprzednim roku w świetlicy środowiskowej w Małkach zorganizowano spotkanie opłatkowe dla uczniów. Po złożeniu życzeń dzieci pochwaliły się swoimi zdolnościami artystycznymi. Kamila Gumienik, Patrycja Czupryńska, Wiktoria Pusz zagrały na keyboardzie, Julia Romanowska na flecie poprzecznym popularne kolędy. Ponadto Kamila Gumienik, Karolina Laskowska, Patrycja Czupryńska pochwaliły się swoimi zdolnościami wokalnymi.  Na koniec Mikołaj wręczył uczestnikom spotkania paczki.  Ich fundatorem była Gmina Bobrowo.

Honorowymi gośćmi  byli radna Irena Czupryńska, dyrektor szkoły  Jan Jakubowski.

Uroczystość zorganizowali: opiekun świetlicy Marek Piotrowski, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Małkach Grażyna Muzalewska oraz rodzice Renata Bonikowska, Danuta Rumińska, Izabela Gołembiewska.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: