WIGILIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Podobnie jak w poprzednim roku w świetlicy środowiskowej w Małkach zorganizowano spotkanie opłatkowe dla uczniów. Rozpoczął je  opiekun świetlicy Marek Piotrowski. Złożył życzenia i  przedstawił gości. Byli nimi: p. Jan Jakubowski, dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Dywizjonu 303 w Małkach,p.Bartosz Żukowski- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Grażyna Muzalewska – bibliotekarka Gminnej Biblioteki  filia w Małkach, p. Izabela Gołembiewska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Małkach. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem  a następnie zasiedli do wspólnego posiłku.Na spotkanie przyszło 40 dzieci, które otrzymały słodkie upominki.

Udostępnij innym przez: