WIZYTA DUSZPASTERSKA

Tradycją naszej szkoły stała się wizyta duszpasterska. Jest to błogosławieństwo dla miejsca i osób przebywających w nim. Zazwyczaj przypada na okres Bożego Narodzenia. W tym roku z powodu pandemii to wydarzenie miało miejsce później a ilość uczniów i pracowników uczestniczących była o wiele mniejsza. W tym wyjątkowym spotkaniu brali udział uczniowie klasy 0-III oraz klasa VIII.

Ks. Sławomir Witkowski razem z  zebranymi modlił się w intencji wszystkich uczących się i pracujących w naszej szkole. Następnie  udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa a na pamiątkę każdy otrzymał obrazek, podpisany przez kapłana.

Udostępnij innym przez: