Wizyta Tiliobusa ze Szkoły Leśnej na Barbarce

Dnia 7 kwietnia (poniedziałek) odwiedził naszą szkołę Tiliobus w ramach projektu: ,,Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ,,Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w latach 2013 – 2014. W skład mobilnego stanowiska  ekologicznego wchodzi: samochód dostawczy wyposażony w sprzęt elektroniczno – wizualny ( 4 komputery, mapy      i gry interaktywne) oraz rozkładane w jego okolicy: gry terenowe ( plansza ok. 5m x 5m ), puzzle terenowe, materiały informacyjno –  edukacyjne, prezentacja na tablicy interaktywnej  i wystawa przyrodnicza. Wizyta Tiliobusa jest efektem współpracy naszej szkoły ze Szkołą Leśną na Barbarce w Toruniu. Uczniowie naszej szkoły ( klasy: 0 – VI ) uczestniczyli  w 45 – minutowych zajęciach edukacyjnych. Każdy uczeń za udział w tych zajęciach otrzymał drobny upominek. Był to dzień nauki połączony z zabawą.Koordynator akcji – Beata Klonowska

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.


Udostępnij innym przez: