WYJAZD UCZNIÓW DO IZBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IM. J.ZUMBACHA W BOBROWIE

W poniedziałek (  18 marca 2013 r. ) klasa IV wraz z wychowawcą Beatą Klonowską  i klasa V wraz z wychowawcą Leną Pietrkiewicz odwiedziły Izbę Dziedzictwa Kulturowego im. płk. Jana Zumbacha znajdującą się w piwnicy Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie. Dla uczniów była to żywa lekcja historii. Prezes stowarzyszenia: ,, Aktywna Gmina”  P. Agnieszka Kowalska opowiedziała uczniom o życiu płk. Jana Zumbacha  – pilota   i dowódcy Dywizjonu 303. Jan Zumbach był mieszkańcem wsi Bobrowo. Było to bardzo interesujące, ponieważ nasza szkoła przyjmuje imię Dywizjonu 303 w maju tego roku. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z innymi znaczącymi osobami z naszej gminy, które już nie żyją, ale pamięć o nich nadal trwa. Są to : Anna z Bardzkich Karwatowa, dr. Marian Karwat, Jan z Wichulca. W izbie uczniowie obejrzeli również dawniej używany sprzęt gospodarstwa domowego oraz narzędzia używane w gospodarstwie rolnym w przeszłości. Uczniowie byli zaskoczeni, nie chcieliby żyć w tamtych czasach. Pani Kowalska przedstawiła ciekawostki z życia mieszkańców oraz opowiedziała o legendach z naszego regionu. Na koniec uczniowie wpisali się do pamiątkowej księgi odwiedzin izby. Pani Kowalska poczęstowała wszystkich cukierkami i podziękowała za odwiedziny. Uczniowie naszej szkoły podziękowali P. Kowalskiej za tak ciekawy wykład o historii naszej gminy. Wyjazd zorganizowała nauczycielka historii Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: