WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 26.06.2013r. odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas I- V otrzymali karty do głosowania, na których znajdowały się nazwiska wszystkich nauczycieli SP Małki. Zadaniem uczniów było spośród wszystkich kandydatów zakreślić jedno nazwisko. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: sekretarz szkoły p. N. Kopaczewska i Przewodnicząca Rady Rodziców p. I. Gołembiewska. Największą ilość głosów otrzymała p. L. Pietrkiewicz – nauczyciel j. angielskiego, która funkcję opiekuna będzie sprawowała przez kolejne  3 lata.

Udostępnij innym przez: