Wycieczka do Grodu ,,Foluszek”

W dniu 8 września 2022 r. uczniowie klasy VI wraz z nauczycielem historii p. Beatą Klonowską udali się na warsztaty do Grodu „Foluszek” w gm. Bobrowo. Specjalnym zawołaniem przywitał nas kasztelan grodu: p. Jan Majewski. Po przekroczeniu palisady i bramy wjazdowej przenieśliśmy się w czasie do średniowiecza.  Pod opieką kasztelana grodu mieliśmy możliwość strzelania z łuku. Zapoznaliśmy się z tajnikami rzemiosła garncarskiego oraz nauką fechtunku na machinach. Podczas pobytu w tej niezwykłej szkole każdy poczuł się jak prawdziwy rycerz. W czasie podsumowania zajęć rozdano nagrody i pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców za zadania przyrodnicze i sprawnościowe. Najlepsza w strzelaniu z łuku okazała się Zuzanna Łukaszewska z klasy VI. Najładniejszy garnek z gliny wykonała Natalia Karbowska z kl. VI. Najsprawniej władał mieczem Antoni Nowakowski z klasy VI. A wszystko to po to, żeby odnaleźć rzeczywisty sens słów, że historia est magistra vitae. („Historia jest nauczycielką życia”)Wycieczkę zasponsorowała częściowo naszym uczniom Gmina Bobrowo.

Udostępnij innym przez: