Wyjazd do Brodnicy

15.11.br. klasa II i III brała udział w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy przy ulicy św. Jakuba. Uczniowie mieli okazję poznać faunę i florę powiatu brodnickiego, dowiedzieć się, jaki wpływ na środowisko naturalne ma działalność człowieka oraz zwiedzili wystawę muzealną przedstawiające życie człowieka sprzed
ok. 10 tysięcy lat z epoki neolitu. Brali udział w zajęciach bibliotecznych w bibliotece miejskiej. Zostali zapoznani z  zasadami funkcjonowania biblioteki dla dzieci
i młodzieży, mieli okazję zobaczyć księgozbiór, litery ozdobne oraz poznać historię papieru.

Więcej zdjęć w albumie.

Udostępnij innym przez: