WYJAZD DO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W BRODNICY

W dniu 08.10.2014r. uczniowie klasy II i III wyjechali do Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy na zajęcia dydaktyczne, mające na celu zapoznanie się z fauną i florą powiatu brodnickiego. Prowadzący zajęcia p. Marek Bartkowski przybliżył uczniom zwyczaje niektórych zwierząt oraz rośliny występujące na naszych terenach. Uczniowie oglądali akwaria z okazami ryb słodkowodnych, występujących w rzekach i jeziorach, gabloty z okazami roślin, m.in.: liście i owoce drzew liściastych i iglastych występujących w naszych lasach, okazy runa leśnego, w tym grzyby jadalne i trujące oraz wystawę  przestrzennych prac plastycznych uczniów szkół powiatu brodnickiego, przedstawiające owady występujące na naszych terenach. Zajęcia zakończyły się pracą w grupach na podstawie przygotowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej kart pracy. Wyjazd zorganizowała p. M. Węgrzynowska.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: