WYJAZD DO GÓRZNA

Dnia 25 maja uczniowie z klas I-III  uczestniczyli aktywnie w zielonej lekcji prowadzonej przez pana Łukasza Kanieckiego, pracownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,, Wilga” w Górznie. Po przyjeździe dzieci udały się na wycieczkę ścieżką edukacyjną do lasu z przewodnikiem. Pan Łukasz Kaniecki podczas spaceru do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój zapoznał dzieci z wybranymi gatunkami roślin zielnych oraz drzew liściastych wraz z ich siedliskami. Ponadto uczestnicy wycieczki poznali wybrane najczęściej spotykane formy ochrony przyrody w Polsce. Po lekcji w terenie dzieci zjadły obiad, a następnie udały się do sali wykładowej, gdzie obejrzały prezentację. Wyjazd został zorganizowany przez p. J. Jakubowskiego. Opiekę nad uczniami  sprawowali nauczyciele: M. Jakubowska, M. Węgrzynowska, A. Komorska.

Udostępnij innym przez: