WYJAZD DO KINA

Uczniowie podczas ferii zimowych 05.02.2014r. wyjechali do kina Helios w Grudziądzu na film animowanym pt. ,,Królowa Śniegu” w wymiarze 3 D. Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Gminy w Bobrowie, a zorganizowany przez Annę Komorską. Opiekę nad uczniami sprawowali: M. Piotrowski i M.J. Jakubowscy.

Udostępnij innym przez: