WYJAZD DO KINA

01.10. uczniowie klas I-III wyjechali do kina Helios w Grudziądzu na film animowanym pt. ,,Pszczółka Maja” . Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Gminy w Bobrowie, a zorganizowany przez Annę Komorską. Opiekę nad uczniami sprawowali: M. Węgrzynowska i M.J. Jakubowscy.

Udostępnij innym przez: