Wyjazd do Pracowni św. Katarzyny w Brodnicy

W dniu 19 czerwca 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach brali udział w wycieczce do pobliskiej Brodnicy. Tam w Pracowni Św. Katarzyny brali udział w warsztatach . Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat powstawania wosku, pierwszego  źródła światła. Ponadto mieli też możliwość wykonać samodzielnie świecę z wosku sojowego. W dalszej części dzieci brały udział w zwiedzaniu fary  – Kościół św. Katarzyny. Pod przewodnictwem ks. Adama Kordka zobaczyli najstarszy kościół w Brodnicy, wysłuchali legend z nim związanych. Opiekunami wycieczki byli P. Joanna Śmigielska, Katarzyna Nadolska i Marzena Kopczyńska.

Udostępnij innym przez: