Wyjazd do Przysieka

24 września 2013 r. grupa 25 dzieci z klasy „O”  wzięła udział w szkoleniu „Jestem widoczny – jestem bezpieczny.”
Celem tego szkolenia jest podnoszenie poziomu świadomości dzieci w udzielaniu pierwszej pomocy, bezpiecznym zachowaniu się na drodze oraz wykształcenie nawyku noszenia kamizelek odblaskowych.

Zajęcia odbyły się „miasteczku drogowym” w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Na zakończenie dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe. Opiekunami tego wyjazdu były p. Monika Cieciórska – wychowawca kl. „O” i p. Marzena Kopczyńska – opiekun SK Caritas.

Udostępnij innym przez: