Wyjazd do Straży Pożarnej w Brodnicy

10 września uczniowie klas I-III odwiedzili Państwową Straż Pożarną w Brodnicy.  Dzieci zobaczyły  wnętrze wozu strażackiego, sprzęt specjalistyczny,  rodzaje pojazdów, strój służący w akcji ratunkowej. Zostały zapoznane ze sposobami gaszenia ognia oraz otrzymały krótki instruktaż  dotyczący zachowania się w razie pożaru.  Największą atrakcją była  możliwość puszczenia strumieni wody z węża strażackiego pod opieką strażaka.Wyjazd zorganizowała p. M. Węgrzynowska.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: