WYJAZD NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

W dniu od 7 – 8 listopada 2017 r. uczniowie klas starszych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,,Wilga” w Górznie.
Główny cel wyjazdu to: kształtowanie postaw proekologicznych naszych wychowanków.
W pierwszym dniu pobytu dzieci zostały zapoznane z gospodarką odpadów opakowaniowych.
Natomiast w drugim dniu pobytu w zielonej szkole brały udział w zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczej ,,Wokół Jeziora Górzno’.
Wyjazd do Górzna zorganizował p. Arkadiusz Kaniecki. Opiekę nad uczniami sprawowali następujący nauczyciele: p. Beata Klonowska, p. Arkadiusz Kaniecki, p. Marek Piotrowski.

 

Udostępnij innym przez: