WYJAZD UCZNIÓW DO KINA

Dnia 18 listopada uczniowie kl. 0-III wyjechali do kina Helios w Grudziądzu na film pt. ,,Klub Włóczykijów”. Wyjazd zorganizowała A. Komorska. Opiekę nad uczniami sprawowali: H. Dec, M. Węgrzynowska, M. Jakubowska.

Udostępnij innym przez: