WYJAZD UCZNIÓW DO TORUNIA

Dnia 26 kwietnia uczniowie klas I-III  wyjechali do Torunia. Podczas wyjazdu uczniowie obejrzeli seans w Planetarium pt. ,, Cudowna podróż” oraz wystawę Geodium. Kolejno udali się do Muzeum Piernika Toruńskiego, gdzie uczestniczyli w warsztatach wypieku piernika- na zakończenie każdy otrzymał swój wcześniej wykonany piernik. Następnie zwiedzili Muzeum Piernika, gdzie  poznali tradycję wypieku toruńskiego piernika oraz historię miasta. Na zakończenie wyjazdu uczniowie udali się do w Mc Donald’s . Wyjazd zorganizowała p. A.Komorska w ramach programu ,,Poznaj Polskę”. Wyjazd do Torunia mógł odbyć się dzięki zaangażowaniu i pomocy wychowawców: p. M. Jakubowskiej i p. M. Węgrzynowskiej.

Udostępnij innym przez: