WYJAZD UCZNIÓW kl. I-III DO BRODNICY

14 listopada 2013 roku został zorganizowany wyjazd uczniów klas I-III do Brodnicy. Dzieci brały udział w zajęciach w miejskiej bibliotece. Prowadząca zajęcia p. Sylwia Salej zapoznała uczniów z działalnością dziecięcej biblioteki, a ciekawą prezentacją multimedialną, przybliżyła sylwetkę Juliana Tuwima. Zapoznała również uczniów z twórczością poety, zaprezentowała tłumaczoną przez Tuwima bajkę ,,O rybaku i złotej rybce”, do której uczniowie wykonali ilustrację. Następnie cała grupa brała udział w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Św. Jakuba. Kustosz muzeum p. Marek Bartkowski opowiadał o przyrodzie okolic Brodnicy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najciekawsze okazy roślin i zwierząt występujące na naszych terenach. Największym zainteresowaniem cieszyły się akwaria z rybami, okazy ssaków i ptaków oraz rzadkich roślin. Wielką frajdę sprawiły uczniom zajęcia w sali poświęconej zwyczajom myśliwych z okresu mezolitu. Dzieci mogły wejść do domu myśliwych, zobaczyć i dotknąć narzędzia, naczynia i przybory codziennego użytku, pochodzące sprzed 10 tysięcy lat, które zostały znalezione we wsi Mszano k. Brodnicy. Organizator wyjazdu-wychowawca klasy II-Małgorzata Węgrzynowska.

 

Udostępnij innym przez: