WYJAZD UCZNIÓW NA WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 20-21 listopada uczniowie z klas I-III uczestniczyli aktywnie w zielonych warsztatach  Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności „Eko-Czar” w Czarnym Bryńsku, prowadzonych przez pana Marcina. Po przyjeździe dzieci udały się na wycieczkę ścieżką edukacyjną  po rezerwacie „Czarny Bryńsk”, który jest częścią Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiedzy przyrodniczej oraz integracja zespołów klasowych. Wyjazd zorganizowała p. A. Komorska przy współpracy p. M. Jakubowskiej.

Udostępnij innym przez: