WYSTĘP UCZNIÓW PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

W dniu 1 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie odbyło się Integracyjne Spotkanie dla Osób Niepełnosprawnych. Na zaproszenie organizatora imprezy p. A. Kowalskiej prezes Stowarzyszenia ,,Aktywna Gmina”  uczniowie kl. II i III pod kierunkiem M. Jakubowskiej i A. Komorskiej przedstawili interpretację wiersza J. Tuwima ,,Rzepkę na wesoło”. Ponadto  chętne dzieci z naszej szkoły, które uczęszczają na zajęcia świetlicy środowiskowej, pojechały również na to spotkanie, gdzie brały udział  we wspólnych  zabawach integracyjnych.

Udostępnij innym przez: